The Summit TimesTHE SUMMIT TIMES


TST, Vol. 6, No. 18-19/1998

KONCEPCJA "KOSCIOLA LOKALNEGO" W DUSZPASTERSTWIE ETNICZNYM W USA

Na obrady 8. Zjazdu Stowarzyszenia Ksiezy Polsko-Amerykanskich (Polish American Priests Association - PAPA), który odbywal sie od 7 do 10 kwietnia w Redondo Beach w Kalifornii, przybylo okolo 100 ksiezy polonijnych z calych Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Polonijni ksieza obradowali nad przemianami zachodzacymi w polonijnym duszpasterstwie oraz moz-liwosciami zapewnienia Polonii w USA lepszych warunków opieki dusz-pasterskiej. Pierwszy wystapil na zjezdzie ks. arcybiskup Juliusz Paetz z Poznania, który rozpoczal swoje wystapienie od stwierdzenia, iz jest szczesliwy mogac przebywac z ksiezmi, którzy pelnia duszpasterska obsluge dla Polonii w Stanach. Nastepnie, mówiac o zwiazkach Polonii z krajem, ks. arcybiskup Paetz podkreslil znaczenie jakie bedzie miala dla Polaków na calym swiecie tegoroczna wizyta Ojca Swietego Jana Pawla II w Polsce, na Kongresie Eucharystycznym, który odbedzie sie w rocznice tysiaclecia meczenskiej smierci sw. Wojciecha. Zjazd przyjal rezolucje, w której m.in. zachecal wszystkich ksiezy polonijnych w Stanach do wcielania w zycie "Planu pastoralnego dla Polonii" opracowanego w 1995 roku.
Jednym z gosci zjazdu byl ks. profesor Andrzej Woznicki z katolickiego University of San Francisco, który przedstawil istniejaca w Stanach od 1976 roku koncepcje "kosciola lokalnego" dla grup etnicznych oraz historie opieki duszpasterskiej nad polskimi emigrantami w San Francisco i okolicach tego miasta - gdzie powstala pierwsza parafia zorientowana na duszpasterstwo polskiej grupy etnicznej w ramach koncepcji "kosciola lokalnego".
Stwierdzajac, iz w latach 1856­1921 bylo w tym rejonie ponad dwadziescia róznych parafii etnicznych, a nie bylo parafii polskiej - ks. prof. Woznicki wspomnial ksiazke ks. Johna Bernarda McGloin¹a, jezuity oraz historyka, który pisal o dwóch ksiezach jezuitach, Stanislaus Kusiaki i Joseph Guidi, którzy sprawowali opieke duszpasterska nad Polakami w tym regionie juz od roku 1894. Prace tych ksiezy - nie tylko wsród Polaków, lecz takze wsród imigrantów z innych krajów slowianskich - kontynuowal jezuita ks. Henry Bontempto, na którego msze w dosc krótkim okresie zaczelo uczeszczac ponad 300 osób.
 Powiekszajaca sie liczba imigrantów zwlaszcza z Chorwacji i Slowenii - mówil ks. prof. Woznicki - spo-wodowala, iz w 1903 rozpoczeli oni budowe swojego kosciola, który zostal ukonczony juz w nastepnym roku. Kosciól ten zostal zniszczony w czasie pozaru jaki wybuchl w czasie slynnego trzesienia ziemi w San Francisco w 1906 roku. Jednak, juz w 1911 roku nowy kosciól "Church of the Nativity" zostal wybudowany na fundamentach starego. Kosciól ten byl centrum aktywnosci religijnej wielu slowianskich grup etnicznych w rejonie San Francisco przez nastepne 83 lata, az do jego zamkniecia w 1994 roku.

Przypomnienie tych faktów jest istotne - mówil ks. prof. Woznicki - poniewaz w grudniu 1996 roku kosciól ten zostal ponownie otworzony i przekazany do uzytku imigrantom slowianskim, w tym glównie z Polski, Chorwacji i Slowenii, a proboszczem tej parafii etnicznej zostal ks. dr Czeslaw Rybacki z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii.
W swoim wystapieniu ks. prof. Woznicki zacytowal wyjatek z artykulu opublikowanego w wydawanym w pólnocnej Kalifornii, dwujezycznym, polsko-angielskim kwartalniku "The Summit Times": "Przez dlugi czas polscy imigranci w San Francisco oraz Bay Area nie mieli swojego kosciola. Wprawdzie utworzenie Polskiej Misji Pastoralnej sw. Wojciecha w San Francisco w lutym 1976, roku pozwolilo im na uczestnictwo w mszach swietych w jezyku polskim - to jednak przez dlugi okres nie mogli oni sobie pozwolic na utrzymanie kosciola, w którym mogliby byc objeci pelna obsluga duszpasterska. Misja sw. Wojciecha byla pierwsza parafia etniczna w Stanach Zjednoczonych, jaka zostala utworzona po przyjeciu przez krajowa konferencje katolicka "A Call to Action" (Wezwanie do dzialania) w Detroit w 1976 roku, propozycji ks. prof. Woznickiego w sprawie dostosowania opieki duszpasterskiej do potrzeb imigrantów pochodzacych z róznych grup etnicznych, którzy z reguly sa rozrzuconi na dosc duzej przestrzeni. Chodzilo o zapewnienie poszczególnym narodowosciom ksiezy znajacych ich kulture i jezyk ojczysty w zaleznosci od potrzeb danej spolecznosci. Zostalo to sformulowane w rezolucji krajowej konferencji "A Call to Action", która stanowila:
"Poniewaz wierzacy z wielu spolecznosci etnicznych sa czesto rozrzuceni na duzych przestrzeniach, dlatego formy opieki duszpasterskiej nad nimi powinni byc dostosowane do ich potrzeb. Spolecznosci te powinny byc obslugiwane przez kaplanów znajacych ich jezych ojczysty i kulture oraz posiadajacych rozszerzone uprawnienia koscielne zgodnie z koncepcja Œkosciola lokalnego¹. (Koncepca "kosciola lokalnego" jaka zostala sformulowana w dokumencie Sekretariatu ds. Jednosci Chrzescijan, zatytulowany "Wspólpraca ekumeniczna na szczeblu regionalnym, narodowym oraz lokalnym", oglo-szonym 22 lutego, 1975 roku.)"1
Przyjecie tej propozycji calkowicie zmienilo stosunek episkopatu ame-rykanskiego do imigrantów, bowiem do tej pory episkopat ten byl przeciwny organizowaniu parafii na zasadach etnicznych.
Dzisiaj juz nie wystarczaja - powiedzial ks. prof. Woznicki - parafie terytorialne, czy majace zróznicowany charakter parafie personalne, które sa organizowane dla poszczególnych grup, jak na przyklad, parafie akademickie lub wojskowe. Ciagle nastepuje prze-mieszczanie i mieszanie sie kultur, narodowosci i ras - co oddzialywuje zarówno na zycie w poszczególnych parafiach, jak i na wszystkie grupy etniczne w Stanach. Sytuacja ta wymaga zaplanowania oraz podjecia konkretnych akcji, które dostosowalyby dusz-pasterstwo do zmienionych warunków. Bez nowych dzialan, bedzie konieczne zamykanie kosciolów i likwidacja parafii, co juz nastapilo w takich miastach jak: Buffalo, Boston, Chicago, Detroit czy San Francisco. I chociaz w San Francisco otwarto ponownie kilka kosciolów, to jednak w zadnym z nich nie odtworzono parafii w dawnym stylu:
- Kosciól All Hallows Church, który byl przeznaczony na duszpasterstwo dla Samoatanczyków zostal kaplica pomocnicza dla parafii Our Lady of Lourdes. Komentujac ten fakt ks. Kirk Ullery powiedzial: "Teraz bedzie tylko jedna parafia, z dwoma domami modlitwy. Chcialem polaczyc te dwie kongregacje, lecz ich style praktyk religijnych sa tak rózne."
- Budynki parafii Saint Joseph zostana przemianowane, i pod nazwa Saint Joseph Village, beda sluzyly jako schronisko dla bezdomnych rodzin oraz samotnych matek.
- Kosciól Saint Francis of Assisi wkrótce bedzie ponownie otworzony jako ogólnonarodowa swiatynia sw. Franciszka.
- Kosciól Saint Thomas More stal sie kosciolem dla studentów z San Francisco State University.
- Katolicy z zaburzeniami wzroku i sluchu z Saint Benedict Church znalezli nowy dom w Saint Francis Xavier Church w Japantown, a teren nalezacy do kosciola oraz kosciól zostaly sprzedane za 750 tys. dolarów w celu utworzenia specjalnego funduszu przeznaczonego na potrzeby gluchych katolików.
- Kosciól Nativity Church zostal ponownie otworzony jako quasi parafia dla Chroatów, Polaków i Slowenian.

Dobrze te sytuacje - stwierdzil ks. prof. Woznicki - przedstawil Don Lattin w artykule opublikowanym San Francisco Chronicle, piszac m.in.: "Koscioly sa czyms wiecej niz budynkami. Koncentruje sie w nich zycie spolecznosci wyznajacych wspólna wiare oraz posiadajacych wspólna kulture. Te, które posiadaja najsolid-niejsze podstawy - przetrwaja. Inne powoli beda zanikaly, niezdolne do przeciwstawienia sie sygnalom za-powiadajacym nowe czasy czy wiatrom przynoszacym zmiany." W nieco innym ujeciu przedstawia narastajace zmiany J. Hector Crevecoer, który w swoich "Letters from an American Farmer" (Listy amerykanskiego farmera) przewiduje stworzenie calkowicie nowego amerykanskiego spoleczenstwa: "Tutaj, jednostki ze wszystkich narodów sa przeksztalcane w nowa rase ludzka, której praca i powodzenie spowoduje wielkie zmiany na calym swiecie."
Mieszkajac juz ponad trzydziesci lat w wielokulturowym San Francisco - mówil ks. prof. Woznicki - mialem mozliwosc obserwowania z bliska tych wielkich zmian jakie zachodzily zarówno w zyciu prywatnym, jak i spolecznym, moich rodaków. Bylem takze swiadkiem niesamowitych przemian jakie zachodzily w tym regionie w zyciu religijnym, zarówno na poziomie kulturalnym, jak i subkulturowym, w kilku powojennych dekadach: beatników z lat piecdziesiatych, hippisów z lat szescdziesiatych, ruchów gejowskich z lat siedemdziesiatych, generacji "ja - ja" (me-me) z lat osiemdziesiatych czy ostatniego trendu "dinkies" (double incom, no kids - podwójny dochód w rodzinie, bez dzieci). Polscy imigranci podlegali tym trendom tak samo, jak kazda inna grupa etniczna przybywajaca do Kalifornii.
Zachodzace zmiany, miedzy innymi demograficzne, stworzyly powazny problem dla autorytetów koscielnych w Stanach i spowodowaly wykreowanie koncepcji "kosciola lokalnego" zorientowanego na duszpasterstwo rozmaitych grup etnicznych. Koncepcja ta jest w tym przypadku najwlasciwsza - mówil ks. prof. Woznicki - poniewaz miedzy innymi kosciól lokalny:
- Nie jest okreslany ani wielkoscia danej spolecznosci ani nie posiada granic terytorialnych, w ten sposób nie podlega ograniczenio administracyjnym lub prawnym, jakie czesto sa narzucone przez scisle okreslone granice jednostek koscielnych.
- Otwiera droge do ustanowienia zróznicowanych jednostek koscielnych uwzgledniajacych narodowosc, tradycje oraz wartosci kulturalne poszczególnych socjalno-religijnych spolecznosci.
- Prowadzi do wspólpracy pomiedzy róznymi koscielnymi jednostkami administracyjnymi, jak parafie, dekanaty czy sasiadujace diecezje.
- Wytwarza nowe wiezi wspólnoty uwzgledniajace potrzeby religijne róznych grup etnicznych.
- Zacheca oraz przygotowywuje grupy etniczne do organicznej integracji w istniejace spoleczenstwo.

Dlatego - jak wykazuja nasze ostatnie doswiadczenia w San Francisco - wspólnota religijna moze posiadac rózne formy, w zaleznosci od potrzeb wiernych. Przykladem takiego zastosowania pojecia "kosciola lokalnego" moga byc dwie polonijne parafie w diecezjach San Francisco i San Jose. Proboszcz parafii sw. Alberta Chmielowskiego w San Jose obejmuje opieka takze Polaków zamieszkujacych na terenach diecezji Monterey, a proboszcz parafii sw. Wojciecha w San Francisco obejmuje opieka duszpasterska Polonie w diecezji Santa Rosa.

Wskazujac na fakt, ze w poczatkach Kosciola wspólnoty pierwszych chrzescijan nigdy nie stanowily zuni-formizowanych wspólnot religijnych oraz ze ich struktury organizacyjne byly ksztaltowane w zaleznosci od potrzeb danego regionu, ks. prof. Woznicki zacytowal na zakonczenie swego wystapienia obserwacje Nilsa A. Dahla:
"Jak mozemy zauwazyc, w kosciele pierwotnym nigdy nie istnial zuniformizowany porzadek zycia religijnergo chrzescijan. Struktury i formy organizacyjne - jak mozemy to zaobserwowac - nie byly te same w Jerozolimie, Antiochi, Efezie, Koryncie i Rzymie. Charyzmatyczna i instytucjonalna obsluga duszpasterska, kaplanska czy biskupia mogly wspólistniec lub mogly one byc laczone w rózny sposób na tym samym terenie."

Przyjecie propozycji "kosciola lokalnego" przez krajowa konferencje katolicka w 1976 roku oznaczalo dla episkopatu amerykanskiego koniecznosc zmiany dotychczasowego stosunku wobec duszpasterstwa imigrantów oraz zapoczatkowalo szybki rozwój parafii etnicznych w Stanach. Pierwsza tego rodzaju parafia w USA, byla wlasnie Misja Pastoralna sw. Wojciecha w San Francisco.

Potrzeba nowego podejscia Kosciola do problemów nurtujacych emigrantów zostala podkreslona przez Ojca Swietego Jana Pawla II, który z okazji Swiatowego Dnia Migranta w 1995 roku, wydal specjalne oredzie, w którym napisal: "W Kosciele nikt nie jest obcy, a Kosciól nie jest obcy dla zadnego czlowieka w zadnym miejscu. Jako sakrament jednosci, a zatem znak i moc zespalajaca caly rodzaj ludzki, Kosciól jest miejscem, gdzie migranci zostaja rozpoznani i przyjeci jak bracia."

Andrzej M. Salski
__________________
1 Origins, NC Documentary Service, "Ethnicity and Race", par. 3. Volume 6, nr 20 (1976), s. 334.


TST, Vol. 6, No. 18-19/1998


The Summit Times


Salski@dnai.com

© Copyright 1998 by Andrzej M. Salski