The Summit TimesTHE SUMMIT TIMES


Vol. 9, Issue No. 28/2002
 

Zachodniopomorski Osrodek Lacznosci z Polonia

Siedziba Stowarzyszenia jest Ksiaznica Pomorska, a jego Prezesem - zasluzony dla Szczecina i Pomorza Zachodniego - dyrektor Ksiaznicy - pan Stanislaw Krzywicki.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest dzialalnosc prowadzaca do zintensyfikowania kontaktow przedstawicieli nauki, kultury i gospodarki Pomorza Zachodniego z osrodkami polonijnymi na calym swiecie. Dzialalnosc oparta na wzajemnym poznaniu, wspolpracy i pomocy.

Stowarzyszenie zamierza osiagnac ten cel poprzez studia i badania naukowe, konferencje i seminaria, kursy i szkolenia, dzialalnosc wydawnicza, wystawy wszelkiego rodzaju, doradztwo, informacje w mediach. W przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez Stowarzyszenie, calkowity dochod z niej pochodzacy przeznaczony zostanie na realizacje statutowych celow.

Dla usprawnienia dzialalnosci Stowarzyszenia powolane zostaly zespoly robocze:
- zespol ds. kontaktow gospodarczych,
- zespol ds. nauki, - zespol ds. kultury,
- zespol ds. turystyki.

W planach Stowarzyszenia znalazly si´ m.in.:
- plener z udzialem tworcow polonijnych, reprezentujacych rozne dziedziny sztuki,
- wystawa "Fotografia polska w swiecie",
- konferencja naukowa zorganizowana wespol z Uniwersytetem Szczecinskim.

Zachodniopomorski Osrodek Lacznosci z Polonia, ktory wsrod swoich czlonkow skupia wybitne osobowosci Pomorza zachodniego m.in.: wspomniany juz dyrektor Ksiaznicy Pomorskiej; Tadeusz Rewaj - Profesor Politechniki Szczecinskiej, Radny Sejmiku Wojewodzkiego; Ryszard Coufal - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Politechniki Szczecinskiej; prof. Krzysztof Marlicz - Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej; Zbigniew Zychowicz - Senator RP i wiele innych rownie znaczacych postaci.

Zachodniopomorski Osrodek Lacznosci z Polonia wpisany zostal do Rejestru Stowarzyszen, decyzja Sadu Okr´gowego w Szczecinie pod numerem 1019 i ma osobowosc prawna.

Stowarzyszenie dziala ponad podzialami i zaprasza do wspolpracy wszystkie instytucje i osoby, ktore pragna wlaczyc si´ w realizacj´ jego statutowych celow.

Siedziba Stowarzyszenia:
Ksiaznica Pomorska
ul. Podgorna 15/16
70-205 Szczecin, tel. (48-91) 48-19-110, fax (48-91) 48-19-115
e-mail: ksiaznica@ksiaznica.szczecin.pl

Sekretarz Stowarzyszenia ZOLzP
mgr Anna Lukomska
 The Summit Times

E-mailSalski@dnai.com


© Copyright 2002 by Andrzej M. Salski