The Summit TimesTHE SUMMIT TIMES


Vol. 11, Issue No. 31/2004

W drodze do Katynia - z kalendarium zbrodni na Polakach i Polsce

Nie mozna zrozumiec znaczenia zbrodni katynskiej bez historycznego kontekstu, jakim byla niemiecko-sowiecka zmowa w planowanej i realizowanej zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Ponizej przypominamy najwazniejsze wydarzenia i wypowiedzi z lat 1939-1940, polecajac je uwaznej i wrazliwej lekturze, zwlaszcza mlodych Polaków i zwolennikow UE zdominowanej przede wszystkim przez Niemcow.
 
25 VII 1932 r.  Z Paktu o nieagresji miedzy Rzeczpospolita Polska a ZSRR, przedluzonego 5 maja 1934 r. z moca do 31 grudnia 1945 r:
"W razie, gdyby jedna z Umawiajacych sie Stron zostala napadnieta przez panstwo trzecie lub przez grupe panstw trzecich, druga Umawiajaca sie strona zobowiazuje sie nie udzielac ani bezposrednio, ani posrednio, pomocy i poparcia panstwu napadajacemu przez caly czas trwania zatargu".
 
23 VIII 1939 r.  Z tajnego protokolu do sowiecko-hitlerowskiego ukladu o nieagresji, zwanego paktem Ribbentrop-Molotow:
"W wypadku zmian terytorialno-politycznych na obszarrach nalezacych do Panstwa Polskiego, granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegac bedzie w przyblizeniu wzdluz linii rzek Narwi, Wisly i Sanu.  Kwestia, czy w obustronnym interesie bedzie pozadane utrzymanie niezaleznego Panstwa Polskiego i jakie bylyby jego granice, bedzie mogla byc ostatecznie wyjasniona dopiero w trakcie dalszego rozwoju politycznego. W kazdym razie oba Rzady rozstrzygna te kwestie w drodze przyjaznego porozumienia.  Protokól niniejszy bedzie traktowany przez obie strony jako scisle tajny".
 
2 IX 1939 r. Powstal obóz koncentracyjny Stutthof, do którego  przywieziono  pierwszych 250 Polaków z terenu Wolnego Miasta Gdanska.
 
3 IX 1939 r. Poczatek "dziwnej wojny" (fr. le drele de guerre, niem. Sitzkrieg - wojna "siedzaca") - wypowiedzianej Niemcam przez Wielka Brytanie, Francje, Australie, Indie, Kanade i Nowa  Zelandie.  Dnia 4 wrzesnia 10 brytyjskich bombowców zrzuca nad Hamburgiem; Brema i Zaglebiem Ruhry 13 ton ulotek, wzbudzajac tym szydercze komentarze prasy niemieckiej.  Dnia 7 wrzesnia Naczelna Rada Wojenna Francji podejmuje decyzje o niewysylaniu do Polski lotnictwa oraz o niebombardowaniu Niemiec.  Francja i W. Brytania. przyznaja Polsce... kredyt na prowadzenie wojny.  Rozpoczyna dzialalnosc sekcja polska BBC.  Dnia 12 wrzesnia francusko-brytyjska Najwyzsza Rada Wojenna podejmuje decyzje o zaniechaniu  dzialan zaczepnych przeciw Niemcom.
 
4 IX 1939 r.  Niemcy morduja w Katowicach okolo 250 osób, glównie powstanców slaskich i harcerzy broniacych miasta.
 
5 IX 1939 r. Z rozkazu gen. Brauchitscha organizuje sie na ziemiach polskich sady specjalne (Sondergerichte) z zastosowaniem, wbrew prawu miedzynarodowemu, niemieckiego prawa karnego.  Niemieckie sady mogly wymierzac w PoLsce kare smierci, niezaleznie od wieku "sprawcy".
 
8 IX 1939 r.  Wladze niemieckie likwiduja na terenie Wolnego  Miasta  Gdanska wszystkie polskie szkoly.
 
11 IX 1939 r.  W Poznaniu aresztowano jako zakladników profesorów Uniwersytetu Poznanskiego.
 
12 IX 1939 r. Albert Foster (przyszfy namiestnik okregu Gdansk - Prusy Zachodnie):
"Sprawa szczególnej wagi jest ujecie i odosobnienie polskich przywódców oraz intelektualistów, do których zali- czam nauczycieli, duchownych, ludzi z wyzszym wyksztalceniem i ewentualnie kupców".
Zamknieto Uniwersytet Poznaniski.
 
14 IX 1939 r. Niemcy wkraczaja do Gdyni.  Poczawszy od jesieni 1939 r., z miasta zostanie wysiedlonych ponad 80 tys. Polaków.  Podobnie setki tysiecy Polaków zostanie wysiedlonych z innych miejscowosci Pomorza i Wielkopolski.
 
20 IX 1939 r. Po uzgodnieniach okupantów ostatecznie Stalin nie zgadza sie na utworzenie Restpolen (szczatkowega panstwa polskiego, proponowanego przez Niemców).
 
21 IX 1939 r.  Specjalne grupy operacyjne SS i SD zostaja upowaznione do zadan "narodowo-politycznych" i likwidacji "polskiego elementu przywódczego".
 
22 IX 1939 r.  Na terenie Ostaszkowa wladze sowieckie tworza obóz dla polskich jenców wojennych.
 
27 IX 1939 r.  Z oswiadczenia Reinharda Heydricha, szefa niemieckich sil bezpieczenstwa: "Polska elita intelektualna zostala juz wytepiona w 3 proc."
 
28 IX  1939 r.  Sowiety i Niemcy podpisuja uklad "o granicach i przyjazni" z tajnymi protokolami, m.in. o zwalczaniu polskiego ruchu oporu.
 
29 IX 1939 r. Heydrich: "W Polsce nie nalezy litowac sie nad duchowienstwem, nauczycielami i legionistami".
 
IX 1939 r.  Liczne przypadki rozstrzeliwania przez Niemców jenców polskich, m.in. w Czestochowskiem, Piotrkowskiem, na Górze sw. Anny, na Slasku, w Opatowcu (4 IX), w Ciepielowie (8 IX - 450 osób, 9 IX - 300 osób), w Terespolu (17 IX - 100 osób) i w wielu innych  miejscowosciach  w Polsce.
 
IX-XI 1939 r.  Intelligenzaktion (niem. akcja "Inteligencja") , lub  Direktaktion (akcia bezposrednia) - niemiecka akcja majaca na celu fizyczna likwidacje warstw kierowniczych spoleczenstwa polskiego na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Slasku.  Przygotowana jeszcze przed wybuchem wojny (61 tys. nazwisk Polaków).  Przeprowadzona przez grupy specjalne (Einsatzgruppen) policji bezpieczenstwa i "ochotników" z Selbschutz.  Do 20 wrzesnia za- mordowano ok. 60 tys. przedstawicieli polskiego ziemianstwa, nauczycieli, wolnych zawodów, ksiezy, dzialaczy spolecznych, bylych wojskowych i innych osób, uznanych za krzewicieli polskosci.
 
X 1939 r.  SS-Sturmbann- Führer Röder w Bydgoszczy:
"Zgodnie z wola Führera polskie Pomorze Gdanskie (...) ma byc przeksztalcone w najkrótszym czasie w niemieckie Prusy Zachodnie. Celem przeprowadzenia tego zadania konieczna jest w pierwszym rzedzie fizyczna likwidacja wszystkich tych polskich elementów, które w przeszltosci wystepowaly w jakis kierowniczy sposób po stronie polskiej, a w przyszlosci moga byc nosicielami polskiego oporu".
 
2 X 1939 r Hitler:  "Nalezy pozbawic zycia przedstawicieli polskiej inteligencji".
 
6 X 1939 r Hitler: "Polska traktatu wersalskiego nigdy sie nie odrodzi, co gwarantuja dwa najpotezniejsze panstwa ziemi".
 
7 X 1939 r.  Aresztowanie wykladowców i alumnów Seminarium Duchownego we Wloclawku.
 
17 X 1939 r Hitler:  "Musimy zapobiegac odradzaniu sie polskiej inteligencji jako warstwy przywódczej".
 
31 X 1939 r. Joseph Goebbels:  "Polacy zasadniczo nie powinni miec teatrów, kin (...). W GG nalezy zamknac wyzsze szkoly i seminaria (...). Polakom nalezy zostawic takie mozliwosci ksztalcenia, które ukaza im beznadziejnosc ich polozenia narodawego".  Rozporzadzeniem   Hansa Franka zlikwidowano na terenie GG szkolnictwo powyzej podstawowego, zakazano m:in. nauczania historii.
Wiaczeslaw Molotow,  sowiecki minister spraw zagranicznych: "Wystarczylo krótkie uderzenie w Polske najpiernw ze strony armii niemieckiej, a potem Armii Czerwonej, zeby nic nie pozostalo z pokracznego bekarta traktatu wersalskiego".
 
X 1939 r.  Rzad Polski tworzy Fundusz Kultury Narodowej, który bedzie udzielal jednorazowych lub stalych zapomóg uczonym, pisarzom i artystom.  Objeto pomoca okolo 3 tys. osób w kraju.
 
6 XI 1939 r. Sonderaktion Krakau.  Niemcy aresztuja 183 pracowników naukowych Uniwersytetu  Jagielonskiego i Akademii Górniczej.
 
11 XI 1939 r.  W Lublinie gestapo aresztuje profesorów KUL.
 
23 XI 1939 r.  W ramach "przyjacielskiej  wspólpracy" Zwiazek Sowiecki przekazal Niemcom juz ponad 42 tys. polskich jenców wajennych.  Okupanci wymieniaja wzajemnie jenców polskich, których obie strony uwazaja za niebezpiecznych dla siebie.
 
9 XII 1939 r.  Sowiecko-niemiecka konferencja w Zakopanem w sprawie przesiedlen ludnosci pomiedzy panstwami.
 
13 XII 1939 r.  Decyzja sejmu litewskiego Uniwersytet Stefana Batorego zlituanizowano, a wszystkich pracowników naukowych pochodzenia polskiego relegowano.  Po zajeciu Litwy przez Niemcy Litwini, wzorem swych protektorów, rozpoczna eksterminacje polskiej inteligencji, m.in. w podwilenskich Ponarach, gdzie specjalne oddzialy litewskie mordowaly przedstawicieli Wojska Polskiego, konspiracji niepodleglosciowej, mlodziez har- cerska i tych przedstawicieli spolecznosci polskiej, których uznano za rzeczników polskosci na Wilenszczyznie: Litwini zamordowali ni.in. wybitnego wilenskiego lekarza swiatowej slawy, dr. Kazimierza Pelczara, jednego z prekursorów onkologii.

18 I 1940 r.  Decyzja Politbiura Komunistycznej Partii Bialorusi z ziem wlaczonych do Bialorusi wysiedla sie ponad 50 tys. Polaków.
 
25 I 1940 r.  Hans Frank oswiadcza, ze Niemcy oczekuja "dostarczenia" z terenu Generalnej  Guberni  okolo miliona robotników polskich.
 
6 II 1940 r.  Przerazajaca, cytowana wielokrotnie wypowiedz Hansa Franka:
"W Pradze wywieszono wielkie czerwone plakaty podajace do wiadomosci, ze tego dnia rozstrzelano 7 Czechów  Gdybym chcial przeznacyc po jednym plakacie na kazdych 7 rozstrzeltanych Polaków, wówczas wszystkie lasy polskie razem wziete nie wystarczylyby na wyprodukowanie dostatecznej ilosci papieru".
 
10 II 1940 r.  Pierwsza masowa deportacja Polaków z Kresów Wschodnich II RP zagrabionych przez Zwiazek Sowiecki.
 
15 II 1940 r.  W Skarzysku Kamiennej Niemcy zamordowali prawie 400 Polaków - czlonków organizacji Orzel Bialy.
 
3 III 1940 r.  Wedlug danych NTWD, w obozach i wiezieniach sowieckich przebywalo ponad 8400 oficerów polskich.
 
5 III 1940 r.  Zbrodnicza decyzja sowieckiego Politbiura, podpisana przez Stalina, w sprawie wymordowania potskich jenców wojennych.  Poza Stalinem podpisali ja: Wiaczeslaw Molotow, Kliment Woroszylow i Anastas Mikojan. Sowieci zamordowali lacznie ponad 21 800 jenców polskich.  W Katyniu (z obozu w Kozielsku) - 4421; w Piatichatkach pod Charkowem (z obozu w Starobielsku) - 3820; w Miednoje pod Twerem (z obozu w Ostaszkowie) - 6311; 7305 osób rozstrzelano w wiezieniach zachodniej Ukrainy i Bislorusi.  Katyn - na skutek odkrycia niemieckiego stanie sie symbolem calej zbrodniczej akcji.
 
15 III I940 r.  Heinrich Himmler w Poznanlu: "Wszyscy polscy specjalisci beda wykorzystani w naszym przemysle zbrojeniowym.  Pózniej wszyscy Polacy znikna z tego swiata...".
 
24 lII 1940 r.  Kolaborujaca z Sowietami komunistyczna pisarka Wanda Wasilewska zostaje delegatem do Rady Najwyzszej Sowietów.  Dwa dni pózniej zolnierze Iwowskiego ZWZ przeprowadzaja zamach na Wasilewska, by ostrzec tych, którzy demonstracyjnie kolaboruja z Sowietami.  Zamach byl nieudany, Wasilewska odegra pózniej haniebna roIe w kolaboranckim tzw. Zwiazku Patriotów Polskich.  Zrzecze sie obywatelstwa polskiego na rzecz sowieckiego.
 
30 III - I0 VII 1940 r.  Akcja AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion - nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna) - niemiecka akcja eksterminacyjna polskiej inteligencji w tzw. Generalnej Guberni.  Jej celem byla likwidacja potencjalnych przywódców polskiej konspiracji.  Stanowila element niemieckiej polityki wyniszczenia polskich elit spolecznych (duchowni, nauczyciele, politycy, artysci, pisarze):  Poprzedzaly ja  podobne akcje na Pomorzu, w Wielkopolsce, na Slasku, w Krakowie.  Akcja kierowal dowódca policji .i sluzby bezpieczenstwa (Sipo i SD) w Generalnej Guberni; B. Streckenbach.  Aresztowano okolo 10 tys. Polaków, z tego okolo 3,5 tys. zamordowano (in.in. w Palmirach Macieja Rataja, Mieczyslawa Niedzialkowskiego i innych).  Podobne akcje przeprowadzalo NKWD na terenach okupowanych przez Sowietów.
 
3 IV 1940 r.  Z obozu w Kozielsku przybywa do Katynia pierwszy transport polskich ofcerów do egzekucji.
 
5 IV 1940 r.  Z obozu w Starobielsku rozpoczyna sie wywozenie polskich jenców wojennych.
 
6 IV 1940 r.  W wiezieniu w Twerze rozpoczynaja sie egzekucje polskich jenców wojennych z Ostaszkowa.
 
IV 1940 r.  Heinrich Himmler wydaje rozkaz o utworzeniu obozu koncentracyjnego Auschwitz.
 
3 V 1940 r.  W obydwu strefach oktupacyjnych - sowieckiej i niemieckiej - Polacy czcza zakazane swieto narodowe 3 Maja.  Nastepuja bolesne represjei liczne aresztowania.  6 lat pózniej, w nocy z 2 na 3 maja 1946 roku, komunistyczna bezpieka zakaze równiez swietowania 3 Maja.  Tego dnia na ulicach polskich miast zgina mlodzi ludzie.  Najglosniejsze demonstracje odbeda sie w Krakowie.
 
8 V 1940 r.  Pierwsza oblawa uliczna (lapanka) w Warszawie.  Niemcy aresztuja okolo 3 tys. Polaków.
 
14 VI 1940 r.  Pierwszy transport ponad 700 wiezniów polskich do obozu Auschwitz.
 
13 IV 1943 r.  Komunikat radia niemieckiego w sprawie odkrycia w Katyniu grobów pomordowanych polskich ofcerów.  Dla celów propagandowych liczbe ofiar zawyzono do mniej wiecej 10 tys.
 
15 IV 1943 r.  Rzad sowiecki po raz  pierwszy  zaprzecza klamliwie odpowiedzialnosci za zbrodnie katynska.
 
17 IV 1943 r.  Rzad Polski zwraca sie do Miedzynarodowego Czerwonego Krzyza z prosba o wyjasnienie sprawy zamordowanych oficerów polskich.
 
25/261V 1943 r.  Stalin wykorzystuje odkrycie zbrodni katynskiej jako pretekst do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rzadem Polskim.  Oskarza Rzad Polski, zadajacy wyjasnien, o "wrogie ustosunkowanie sie do ZSRR" (!).
 
Sowieci rozpoczynaja intensywne przygotowania w celu powolania kolaboranckiego rzadu "polskiego", sil bezpieczenstwa i cenzury, które zapewnia im po wojnie polityczno-militarne podporzadkowanie Polski.  Zbrodnia katynska bedzie czekac na prawde (oficjalna) przez 47 lat!
 
Piotr Szubarcryk
"GLOS POLSKI",  nr 10
9-15 marca 2004r.


Vol. 11, Issue No. 31/2004

The Summit Times

E-mailSalski@dnai.com

© Copyright 2004 by Andrzej M. Salski