The Summit TimesTHE SUMMIT TIMES


Vol. 9, Issue No. 27/2002

Dziedzictwo Polonii

Swiatowa Rada Badan nad Polonia (SRBnP) z siedzibami w Czestochowie i Kalamazoo, ktorej przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Targowski z Western Michigan University w USA, systematycznie rozwija swoja dzialalnosc, organizujac konferencje naukowe, inicjujac badania oraz wydajac kolejne publikacje. W jej strukturze funkcjonuje sekcja nauk technicznych, kierowana przez prof. dr hab. inz. Zbigniewa Piaska z Politechniki Krakowskiej. Prof. Z. Piasek wraz z prof. dr hab. Markiem Szczerbinskim, historykiem oraz redaktorem wydawnictw SRBnP, podjeli badania zmierzajace do rekonstrukcji i monograficznego opisu technicznych osiagniec Polonii w Kanadzie i USA, od drugiej wojny swiatowej do wspolczesnosci.

Proponowany tytul roboczy monografii:

SWIATOWE DZIEDZICTWO TECHNICZNE

TEORIE ­ APLIKACJE

Przesylane informacje indywidualne oraz przez organizacje techniczne, dotyczace karier zawodowych i naukowych, powinny uwzgledniac:

1. Opis kompleksowy w jezyku polskim i angielskim z zalaczonym zdjeciem (typowy format paszportowy).
2. Zawodowo ­ naukowe curriculum vitae.
3. Okreslenie wlasnej specjalnosci z podaniem informacji o przebiegu pracy zawodowej w kraju zamieszkania.
4. Synteze osiagniec technicznych (opisy projektow, wdrozenia, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje).
5. Inne formy dzialalnosci w zakresie nauk technicznych, np. w placowkach badawczych i dydaktycznych.
6. Wykaz wazniejszych publikacji (ewentualnie podac ich liczbe z krotka nota informacyjna).
7. Usytuowanie wlasnych badan w reprezentatywnej dziedzinie na tle jej rozwoju, w kraju osiedlenia i w skali miedzynarodowej.
8. Ewentualna wspolprace z instytucjami w Polsce.
9. Wlasne uwagi i sugestie.

Autorzy monografii zwracaja sie do technicznych srodowisk Polonii o pomoc w zakresie:

- sporzadzenia listy adresow osob, ktore nalezy objac badaniami.
- przedstawienie przez organizacje polonijne skrotowego dorobku technicznego dla czlonkow, ktorzy nie kwalifikuja sie do indywidualnej prezentacji.
- syntetycznego opisu historii organizacji i form dzialania (techniczna, charytatywna, odczyty, wyklady itp).
- zalaczenia kilku zdjec np. z posiedzen.

W Polsce do wspolpracy przy tworzeniu dziela powolane jest kolegium profesorskie doradcow i konsultantow, reprezentujacych rozne specjalnosci w zakresie nauk technicznych. Generalnymi konsultantami na USA zostali powolani: prof. Andrzej Targowski, prof. Andrzej Nowak, mgr inz. Janusz Zastocki i inz. Ryszard Ciskowski.
Koncowy termin przesylania danych autorskich do pierwszego tomu monografii ­ listopad 2002 r. Wlasne osiagniecia prosze napisac w programie Windows 97 na formacie A4 i wyslac wraz z dyskietka (i zdjeciami opisanymi na odwrocie) na adres:

Prof. dr hab. inz. Zbigniew Piasek
31-155 Krakow
ul. Warszawska 24
Politechnika Krakowska
Wydzial Inzynierii Srodowiska
Poland

Zainteresowane strony prosze w zalaczeniu podac ilosc zamawianych egzemplarzy monografii wraz z adresem i e-mailem.


Vol. 9, Issue No. 27/2002


The Summit Times

E-mailSalski@dnai.com


© Copyright 2002 by Andrzej M. Salski